Услуги

Свадбен Пакет 1
дигитално снимање
монтажа на материјалот
2 DVD гарнитури
фотографирање со вклучена фотосесија за младите
албум за одбраните фотографии
3 постер фотографии
Свадбен Пакет 2
дигитално снимање HDV
монтажа на материјалот
2 DVD гарнитури
фотографирање со вклучена фотосесија за младите
албум за одбраните фотографии
3 постер фотографии (20x30)
PHOTO BOOK (20x30) или 100 слики гратис (13x18)
Свадбен Пакет 3
дигитално снимање HDV
монтажа на материјалот
2 DVD гарнитури
фотографирање со вклучена фотосесија за младите
200 слики гратис (13x18)
3 постер фотографии (20x30)

 

Свадбен Пакет 4
дигитално снимање HDV
монтажа на материјалот
2 DVD гарнитури
фотографирање со вклучена фотосесија за младите
PHOTO BOOK (60x30)
3 постер фотографии (20x30)
Свадбен Пакет 5
дигитално снимање HDV со две камери
монтажа на материјалот
2 DVD гарнитури
фотографирање со вклучена фотосесија за младите
3 постер фотографии (20x30)
Свадбен Пакет 6
дигитално снимање HDV со две камери и два фотографи
монтажа на материјалот
2 DVD гарнитури
фотографирање со вклучена фотосесија за младите
албум за одбраните фотографии
3 постер фотографии (20x30)